ENILTA Polska sp.z o.o. WITAMY NA NASZEJ STRONIE


Idź do treści

SAIK-System

OFERTA > DEPOZYTORY KLUCZY

System SAIK zapewnia:

-sprawne i skuteczne zarządzanie kluczami i skrytkami depozytowymi
-autoryzowany dostęp do kluczy (poprzez zastosowanie elektronicznych zaprogramowanych breloków) w sposób uniemożliwiający zabranie ich osobom nieupoważnionym, a co za tym idzie ograniczenie dostępu do wyznaczonych pomieszczeń
autoryzowany dostęp do przedmiotów umieszczonych się w skrytkach oraz zdjęcia
-deponowanych przedmiotów robione przy pomocy kamer znajdujących się wewnątrz każdej skrytki

-identyfikację użytkownika w oparciu o identyfikatory osobiste (np. karty zbliżeniowe) oraz pin-kod użytkownika
monitorowanie obiegu kluczy w firmie poprzez:
-archiwizację wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie z rozbudowaną formą wizualizacji -zdarzeń związanych z pobraniem, zwrotem oraz przechowywaniem kluczy w szafkach lub przedmiotów zdeponowanych w skrytkach
-możliwość dokonywania różnorodnych raportów
-generowanie alarmów wizualnych i akustycznych w sytuacjach zagrożenia
sygnalizację na monitorze strażnika o występujących zdarzeniach alarmowych
-każdorazowe opisanie zdarzenia zachodzącego w systemie poprzez dokładną datę i godzinę oraz informacją której osoby i jakiego klucza lub skrytki owe zdarzenie dotyczyło
-przetwarzanie danych i wykonywanie raportów w oparciu o przyjęte kryteria wyboru (np. osobę, czas pracy, wybrany klucz lub skrytka)
-możliwość sprzęgnięcia z istniejącymi już w sieci systemami alarmowymi i monitorującymi


Zarządzanie systemem SAIK odbywa się poprzez:

-określenie użytkowników systemu (imię, nazwisko, stanowisko, identyfikator, pin-kod użytkownika)
-określenie kluczy przynależnych do każdej z szafki (nazwa klucza, kod breloka, pin-kod klucza) lub wprowadzenie nazw skrytek oraz kodów dostępu w przypadku SAIK BOX
-określenie przez administratora zakresu dostępności kluczy lub skrytek dla poszczególnych osób
-funkcjonalne i ergonomiczne administrowanie systemem wykorzystanie możliwości dostarczonego oprogramowania

-rozbudowę systemu w oparciu o zwiększenie ilości szaf oraz konfigurację z istniejącymi już systemami


Powrót do treści | Wróć do menu głównego